Bismillah/بِسمِ الله

از کلاس وقتیکہ فارغ شودوم سیدھا طرفِ سٹاف روم رئی شودوم۔ آوازِ خندہ از سٹاف روم امدہ رئي بود۔ غئیدیکہ نزدیکِ سٹاف روم رسیدوم آوازِ خندہ زیاد شودہ رئي بود۔ درونِ سٹاف روم امادوم مینگرنوم کہ چار استاد دہ یک کونجک بلے چوکیا شیشتہ بود خندہ کدہ رئي بود۔
“یونس صاحب، آئیے — اِدھر آئیے آج کا تازہ لطیفہ سنئیے،” یک استاد طرف از مہ توخ کدہ گفت۔
طرفِ استادا رافتوم بلے یک چوکی دہ پہلوی ازونا شیشتوم۔
“یونس صاحب، آپ نے کبھی 105/100 سنا ہے — وہ بھی اسلامیات کے پرچہ میں؟” یک استاد خندہ کدہ گفت۔
“نہیں،” گفتم۔
“مگر مسلم آباد ہائ سکول میں یہ ممکن ہے،” اونا دوبارہ خندہ کدہ گفت۔
“وہ کیسے، جناب؟” پرسان کدوم۔ Continue reading